Kennis en expertise

Wij, Rick en Pieter, hebben beide een ‘groene’ achtergrond. Wanneer wij oplossingen aandragen voor het tegengaan van waterschaarste, danwel wateroverlast in uw tuin, zullen wij te allen tijde rekening houden met de natuurlijke omgeving. Dit ligt geheel in lijn met onze missie. Want dat is precies waar Amazone Waterbeheersing voor staat.