Rood voor Altijd • Sponsorloop voor onderzoek naar ziekte van Lyme!

Rood voor Altijd

De ziekte van Lyme. Nog steeds weten we niet alles over deze ziekte.

En dat terwijl lyme steeds vaker voorkomt in ons land. In april dit jaar meldde de RIVM nog dat in de periode 2014-2017 het aantal mensen met deze ziekte in ons land ruim is verviervoudigd! Om die reden is er een onderzoekproject gestart, genaamd Victory. 

Het project Victory houdt zich middels een validatiestudie bezig met de verbetering van de diagnostiek naar de ziekte van Lyme. Dit onderzoek vindt plaats in het AMC, het RIVM en het Radboud ziekenhuis. (Bron: Roodvooraltijd.nl)

Echter, hier is geld voor nodig. Om geld in te zamelen voor dit project liepen de toppers van Rood voor Altijd op 30 september De Halve van Haarlem. En dat het toppers zijn bewijst deze aftermovie welke werd gemaakt. Leuk om te bekijken!

Wij werken veel buiten en komen veelvuldig in tuinen waar we vaak met hoveniers samenwerken. De ziekte van Lyme is een veelbesproken onderwerp, ook in ons vak. Het wordt tijd dat daar nog meer onderzoek naar komt. Daarom steunen wij Rood voor Altijd! De sponsorloop is achter de rug, maar doneren kan nog steeds!

Helpt u ook mee om geld in te zamelen voor onderzoek? Steun hier de actie Rood voor Altijd. 

Dankuwel!

Ook namens Amazone Waterbeheersing