Waterbronnen

Het benodigde water voor uw tuinberegening kan op diverse manieren worden verkregen. Er zijn dus verschillende zogenoemde waterbronnen. We spreken ook wel over bronwater, oppervlaktewater of leidingwater.

Om tot een geschikte keuze te komen kijken we niet alleen naar de mogelijkheden, maar ook naar de waterbehoefte van uw tuin.

 

BronboringBronwater

Bronwater wordt verkregen door het slaan of boren van een bron. We maken daarbij onderscheid tussen een ondiepe bronboring (tot 10 meter diep) en een diepe bronboring (vanaf 30 meer tot 60 meter diep). De diepte waarop wij moeten boren is afhankelijk van de bodemsoort, het grondwater en de kwaliteit van het grondwater in uw tuin.

Een bronboring vraagt een eenmalige investering, waarna u jarenlang kunt profiteren van een lagere waterrekening. Mocht u de aanleg van een bron overwegen, dan kunnen wij u als tuinprofessionals adviseren. Onze bronboringen doen wij in samenwerking met Van Velzen Bronbemaling. Zij zijn exclusief gespecialiseerd in bronboringen.


Oppervlakte waterOppervlaktewater

Is er openbaar water, zoals een sloot, in de buurt van uw tuin? Dan is een systeem waarbij we gebruik maken van het oppervlaktewater. Misschien dat deze oplossing geschikt is voor u? Bent u benieuwd wat deze oplossing inhoudt? Neem dan contact met ons op.


LeidingwaterLeidingwater

Niet elke tuin is geschikt voor een boring of ligt in de buurt van natuurlijk water. Een andere mogelijkheid is leidingwater. We sluiten de tuinberegening aan op een kraan zo dicht mogelijk bij de watermeter. Dan is de druk het hoogst en komen de sproeiers het beste tot zijn recht.

U kunt natuurlijk zelf de tuinslang op de waterkraan aansluiten, maar de ervaring leert ons dat een geautomatiseerd systeem de waterrekening in bedwang houdt. Dan hebben we het nog niet eens over de tijd en ergernis die u met onze tuinberegening bespaart. Want hoe vaak vergeten we niet om water te geven, of om de kraan weer dicht te draaien? Hoe gaat het met uw tuin wanneer u op vakantie bent? En hoe weet u hoeveel water uw tuin werkelijk nodig heeft? Deze vragen hoeft u met een tuinberegeningssysteem niet meer stellen. Het wordt namelijk allemaal automatisch geregeld. 

 

» terug naar tuinberegening